среда, 16. децембар 2015.

Žene u nauci


Ime: Hipatija iz Aleksandrije 
Nacionalnost: helenska Egipćanka
 Živjela: oko 370 – 415 
Oblasti: matematika i filozofija 

Postala slavna kao posljednji veliki klasični filozof Helenska naučnica Hipatija (oko 370 - 415. god. n.e. ) živjela je u egipatskom gradu Aleksandriji i poznata je po dvije stvari: posljednja je od velikih klasičnih filozofa i ostavila je trajan uticaj u oblasti matematike. Hipatija je rođena negdje između 350-e i 370-e godine u Aleksandriji (Egipat), koja je, sa svojom slavnom bibliotekom, bila vodeći helenistički centar za učenje. Bila je i kćerka i student Teona, posljednjeg poznatog matematičara koji se vezuje za Muzej Aleksandrije, koji je uključivao poznatu biblioteku i jedan broj nezavisnih instituta za učenje. Odrastanje u takvoj školovanoj sredini podstaklo je njenu doživotnu strast za znanjem i slobodnim istraživanjem. Otac je savjetovao: “Zadrži svoje pravo da misliš, jer je i misliti pogrešno bolje nego ne misliti uopšte”. Tokom svog učenja, putovala je u ostale djelove Rimskog carstva. Oko 400. godine, Hipatija je postala vođa Neoplatonističke škole u Aleksandriji, u kojoj je podučavala astronomiju, matematiku i filozofiju, posebno djela Platona i Aristotela. Bila je toliko udubljena u svoju strast prema učenju da je, kao i ostali grčki naučnici, na trgovima javno interpretirala radove drugih filozofa svima onima koji su željeli da je čuju. "Ostvarila je takva dostignuća u književnosti i nauci koja su daleko nadmašila filozofe njenog vremena" - rekao je o njoj njen savremenik, hrišćanski istoriograf Socrates Scholasticus. (Sokrates Skolastikus)

петак, 6. новембар 2015.

EKRANIZACIJA ISTORIJE: Agora (2009)


Iako je od domaće javnosti pretrpeo kritike za svoj najnoviji film, reditelj Alehandro Amenabar kaže da je za njega glavni cilj bio da odbrani ideju slobodne misli, antidogmatske naspram dogmatske, naučne naspram religiozne

Za Amenabara film Agora je istorija o jednoj ženi (koja iako paganka, imala je prijatelje među hrišćanima, ali će joj verski fanatici doći glave, i to na najbrutalniji način, pošto je nekrštena), o jednom gradu, o jednoj civilizaciji i o jednoj planeti, a agora je metafora za planetu na kojoj bi svi trebalo da živimo bez ratova i političkih previranja i igara, ali nije tako.
(izvor - POLITIKA)