среда, 16. децембар 2015.

Žene u nauci


Ime: Hipatija iz Aleksandrije 
Nacionalnost: helenska Egipćanka
 Živjela: oko 370 – 415 
Oblasti: matematika i filozofija 

Postala slavna kao posljednji veliki klasični filozof Helenska naučnica Hipatija (oko 370 - 415. god. n.e. ) živjela je u egipatskom gradu Aleksandriji i poznata je po dvije stvari: posljednja je od velikih klasičnih filozofa i ostavila je trajan uticaj u oblasti matematike. Hipatija je rođena negdje između 350-e i 370-e godine u Aleksandriji (Egipat), koja je, sa svojom slavnom bibliotekom, bila vodeći helenistički centar za učenje. Bila je i kćerka i student Teona, posljednjeg poznatog matematičara koji se vezuje za Muzej Aleksandrije, koji je uključivao poznatu biblioteku i jedan broj nezavisnih instituta za učenje. Odrastanje u takvoj školovanoj sredini podstaklo je njenu doživotnu strast za znanjem i slobodnim istraživanjem. Otac je savjetovao: “Zadrži svoje pravo da misliš, jer je i misliti pogrešno bolje nego ne misliti uopšte”. Tokom svog učenja, putovala je u ostale djelove Rimskog carstva. Oko 400. godine, Hipatija je postala vođa Neoplatonističke škole u Aleksandriji, u kojoj je podučavala astronomiju, matematiku i filozofiju, posebno djela Platona i Aristotela. Bila je toliko udubljena u svoju strast prema učenju da je, kao i ostali grčki naučnici, na trgovima javno interpretirala radove drugih filozofa svima onima koji su željeli da je čuju. "Ostvarila je takva dostignuća u književnosti i nauci koja su daleko nadmašila filozofe njenog vremena" - rekao je o njoj njen savremenik, hrišćanski istoriograf Socrates Scholasticus. (Sokrates Skolastikus)